Nguyễn Hiến Lê - Mạnh Tử

Mạnh Tử ePUB download
Nguyễn Hiến Lê (sinh năm 1912 tại Hà Nội mất năm 1984 tại Sài Gòn) là một học giả, dịch giả, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa nổi tiếng. Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)

download Nguyễn Hiến Lê Mạnh Tử ePUB

Information


Author
Title
eBook formatPaperback, (torrent)En
PublisherNhà xuất bản Văn hoá Thông tin
File size2.8 Mb
GanrePhilosophy
ISBN
Pages count215
Book rating4.33 (15 votes)
 rate rate rate rate rate

Information

Copyright 2015 Tera Fan