بهرام بیضایی - حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس

حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس ePUB download
سراج: نه،نه... این بدتره. شما نابودم می‌کنید.اگر شما رو نبینم دیوانه می‌شم.
لیلا: از دستتون داره خون میاد!
سراج:جوهرقرمز برگشت روی میز! خیال می‌کنید تقصیر منه؟ ما نباید اشتباه پدرهامونو تکرار کنیم. اون هم تو این دنیایی که هرلحظه ممکنه منفجر بشه. خوشحالید که منو دیوونه‌ی خودتون کردید؟
لیلا: من همچین منظوری نداشتم.
سراج: هیچکس منظوری نداره.ولی نتیجه‌ش بچه‌ها هستند. تنها و نگران.بدون اینکه حتی دنیا رو به این شکل انتخاب کرده باشند...

download بهرام بیضایی حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس ePUB

Information


Author
Title
eBook formateBook, (torrent)En
Publisherانتشارات روشنگران و مطالعات زنان
File size6.5 Mb
GanreLiterature
ISBN
Pages count114
Book rating3.68 (344 votes)
 rate rate rate rate rate

Information

Copyright 2015 Tera Fan